Dieter Kern    Renault Alpine F2    Nýmecko          1.mÝsto
o tomto autý se °Ýkalo, ×e to je jedinř tovßrnÝ v¨z v mimo tovßrnÝm dr×enÝ
 

Dieter Kern    Renault Alpine F2    Nýmecko
 

Helmut Kalenborn    March BMW F2    Nýmecko          2.mÝsto
 

Olof Vijk    Astra RNR Ford    ŐvÚdsko          3.mÝsto
 

Olof Vijk    Astra RNR Ford    ŐvÚdsko
 

Hubert Theodor Schmidt    EBS Porsche    Nýmecko

 

Gerd K÷roska    Behnke Condor    Nýmecko
 

Gerd K÷roska    Behnke Condor    Nýmecko
 


 

Franz Engstler    Osella PA1    Nýmecko
 

Manfred KŘnnen    WV Golf    Nýmecko
 

Karl Oppitzhauser    BMW 2002 turbo    Nýmecko

Anton Fischhaber    Porsche 934 Carrera    Nýmecko
 

Anton Fischhaber    Porsche 934 Carrera    Nýmecko
 

JŘrgen - Peter Vilde    WV Scirocco    Nýmecko
 

JŘrgen - Peter Vilde    WV Scirocco    Nýmecko
 

Peter Dienemann    Brabham BT 40 F2    Nýmecko
 

Peter Dienemann    Brabham BT 40 F2    Nýmecko
 

Peter Dienemann    Brabham BT 40 F2    Nýmecko
 

Karel JÝlek    MTX 2-03    CZ